انواع کمپرسور

انواع کمپرسور

کمپرسورها وسایل مکانیکی هستند که هدف آنها فشار دادن گازها است، همانطور که از پمپ ها برای فشار دادن مایعات و انتقال آنها از طریق لوله ها استفاده می شود. از آنجایی که گازها در طبیعت تراکم پذیر هستند، اثر کمپرسور نیز کاهش حجم گازها است

انواع کمپرسورها: کمپرسورها وسایل مکانیکی هستند که هدف آنها فشار دادن گازها است، همانطور که از پمپ ها برای فشار دادن مایعات و انتقال آنها از طریق لوله ها استفاده می شود. از آنجایی که گازها در طبیعت تراکم پذیر هستند، اثر کمپرسور نیز کاهش حجم گازها است. کمپرسورها به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که متعلق به نوع جابجایی مثبت و آنهایی که متعلق به نوع پویا هستند 1.کمپرسورهای جابجایی مثبت کمپرسورهای جابجایی مثبت دارای قطعات مکانیکی هستند که گاز را در مراحل حجم مجزا از ورودی کمپرسور می کشند. . این عمل باعث کاهش حجم گاز، افزایش فشار گاز و تخلیه گاز از خروجی کمپرسور می شود. کمپرسورهای جابجایی مثبت به دو نوع تقسیم می شوند. نوع چرخشی و نوع رفت و برگشتی. الف. کمپرسورهای جابجایی مثبت روتاری همانطور که از نام آن مشخص است، انواع روتاری کمپرسورهای جابجایی مثبت دارای مکانیزم چرخشی هستند که به کشیدن گاز و همچنین تخلیه آن کمک می کند. چند نمونه از کمپرسورهای روتاری عبارتند از: کمپرسور روتاری اسکرو، کمپرسور پره ای چرخشی و کمپرسور اسکرو کمپرسور روتاری اسکرو کمپرسورهای اسکرو حاوی یک جفت پیچ مارپیچ به نام مارپیچ و مارپیچ هستند. کشیدن گازهای ورودی کمپرسور را بر عهده دارند. حرکات چرخشی پیچ ها وظیفه گاز در حرکت جارویی مداوم کشیده می شود. آنها در هنگام کار صدای زیادی تولید نمی کنند و کمپرسور در طول زمان کار نمی لرزد. کمپرسور پرده ای دوار کمپرسور پره ای دوار شامل یک روتور است که با پره ها نصب شده است. پره ها امتداد یافته و دیواره های محفظه را لمس می کنند و شرایطی را ایجاد می کنند که در آن گاز نمی تواند از فاصله بین دیوار و لبه های پره ها نشت کند. حرکت چرخشی باعث می شود حجم گاز کم و زیاد شود و در نتیجه در کمپرسور حرکت کند کمپرسور اسکرو مکانیسم های چرخشی در کمپرسور اسکرو یک جفت پره های مارپیچی به هم پیوسته هستند. اغلب یکی از طومارها ثابت است و طومار دیگر به صورت غیرعادی عمل می کند این حرکت گازها را جذب و فشرده می کند. آنها یکی از کمپرسورهای کم صدا در حال کار هستند. فاصله بسیار کم بین طومارهای ثابت منجر به راندمان حجمی بالا می شود ب. کمپرسورهای جابجایی مثبت رفت و برگشتی کمپرسورهای جابجایی مثبت رفت و برگشتی شامل مجموعه ای از پیستون و میل لنگ هستند هدف از مونتاژ این است که وقتی گاز در داخل کمپرسور مکیده می شود مکانیزم میل لنگ یک حرکت رفت و برگشتی ایجاد می کند و پیستون را به منظور فشرده سازی گاز حرکت می دهد بر اساس نحوه واکنش سیلندر داخل موتور کمپرسور با سیال کار کمپرسورهای رفت و برگشتی می توانند تک اثره یا دو اثره باشند در مکانیسم تک اثر، گاز تنها یک بار در طول حرکت بالا پیستون با سیلندر تعامل دارد. در مکانیسم عمل دوگانه گاز دو بار با سیلندر تعامل می کند، یعنی گاز دو بار فشرده می شود. در طول حرکت بالا و پایین پیستون. 2.کمپرسورهای دینامیک ویژگی بارز کمپرسورهای دینامیک این است که دارای پره هایی هستند که به سرعت می چرخند. حرکت این پره های چرخش سریع گازها را به داخل کمپرسور می کشاند و آنها را در داخل کمپرسور فشرده می کند. کمپرسورهای دینامیک معمولاً برای عملیات در مقیاس بزرگ استفاده می شوند. انواع کمپرسورهای دینامیک کمپرسورهای گریز از مرکز و کمپرسورهای محوری هستند الف. کمپرسور گریز از مرکز کمپرسورهای گریز از مرکز حاوی پروانه هستند. پروانه ای که با سرعت بسیار بالا می چرخد گاز را می مکد و آن را تا سرعت بالایی شتاب می دهد که در برخی موارد سرعت گاز متحرک به سرعت صوت می رسد. قبل از تخلیه چنین گازی با سرعت بالا، از قسمتی از ناحیه افزایش یافته عبور داده می شود. این باعث می شود که انرژی جنبشی گاز متحرک به انرژی ساکن تبدیل شود. ب. کمپرسورهای محموری کمپرسورهای محوری شامل مجموعه ای از ایرفویل ها هستند که در یک ردیف روی هم قرار گرفته اند. معمولا یک فویل هوا می چرخد و ایرفویل کنار آن ثابت می ماند. حرکت چرخشی ایرفویل ها به تدریج گاز را فشرده می کند. آنها قادر به دستیابی به نرخ جریان بالا در طراحی فشرده هستند، به دلیل این ویژگی آنها بسیار گران هستند.